Inici

 
Serveis
 
Professorat
 
Classes
 
Contacte
 

PRESENTACIÓ

 

Els Angelets neix amb la il·lusió de ser la primera escola pels vostres fills/es. No només ser un lloc on els podeu portar amb total tranquil·litat i confiança, sinó també ser un espai on per primera vegada els infants aprendran a relacionar-se amb altres nens i nenes, convivint i compartint noves experiències, juntament amb les mestres i personal de la llar. Alhora, s'hi assoliran objectius tant d'aprenentatge ( treballar l'autonomia personal i hàbits d'higiene, estimular les capacitat intel·lectuals, ...) com de comportament ( respectar, tolerar, compartir, conviure, ...).

Ens ha de quedar clar que la llar d'infants és un espai on els nens i nenes hi passen una part de la seva vida, on no es substitueix a la família, sinó que la complementa i que el nostre objectiu més important és aconseguir que els vostres fills/es siguin feliços a Els Angelets i treballar per tal que els infants es respectin mútuament i on ells/es rebin el mateix respecte.

Continuant amb la filosofia innovadora d’aquest centre, hem fet un pas endevant, aquest curs, en el terreny de l’estimulació primerenca. Hem incorporat l’estimulació visual mitjantçant el sistema “bits” que consisteix en visualitzar en una pantalla que cada classe té instal·lada,una seriació d’imatges (matemàtiques, de llenguatge , i enciclopèdiques) tres cops als dia durant 10 dies.Quan passen aquests 10 dies, introduïm unes noves imatges que també es passen durant 10 dies més i axií succesivament fins concloure tot el programa.

Què s’entèn per estimulació primerenca?

Tot acte, paraula, objecte o acció que desperta interés al nen-a i el promou a fer una acció.

Per aprenantatge primerenc entenem el desenvolupament ple i equilibrat de totes les capacitats dels nens/es mitjantçant una estimulació adequada.Per una banda intentem utilitzar tot el potencial genètic amb el que neix cadascu i arribar a la maduresa física, mental i emocional.

Aquest desenvolupament del nen/a ha de ser el més complert i equilibrat possible, l’estimulació ha de ser multisensorial. Això inclou estímuls visuals (bits), auditius, olfactius, gustatius, tàctils i kinestètics (moviment físic).

Qualsevol activitat que pugui interessar a l’infant, amb la que pugui disfrutar, serà positiva en aquest sentit. Des de còrrer, gatejar, fer bits, estimulació de llenguatge, etc.

El més important és que al nen se li proposin tasques en entusiasme i convicció per tant dels educadors amb l’objectiu d’aconseguir un infant el més equilibrat possible.

No podem oblidar que els estímuls i experiències del nen/a generen connexions cerebrals que configuraran la seva personalitat, la manera de raonar i analitzar l’entorn, les seves aptituts intel·lectuals, valors morals, referents emocionals i habilitats físiques.

Educar un nen/a vol dir fomentar l’establiment del major nombre possible de connexions entre les neurones del cervell, envontar-lo d’afecte i aportar-li un model adequat a imitar.

Aquestes són part de les nostres il·lusions i objectius que tenim ganes de compartir amb els vostres fills/es i amb vosaltres mateixos. És el què us volem oferir en unes instal·lacions noves, àmplies i molt il·luminades, on la llum i el sol del nostre pati compartirà estones alegres d'esbarjo i jocs.

Ens diem Els Angelets perquè amb els angelets hem de tractar. Ells, els nens/es són la nostra passió, el seu benestar i la seva felicitat és la nostra raó de ser, però sense oblidar que com diu Isabel-Clara Simó:

"Els infants poden ser uns angelets agradables, ingenus i tendres,,, però no us en refieu gaire: quan volen són uns dimoniets perillosos de debò"

 

 

 

- Últimes Notícies

- Tens algún dubte?

 

 

 

 © Copyright 2005. Tots els drets reservats.